Treść głównego artykułu

Abstrakt

Stefan Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, wyd. II poszerzone, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1998, ss. 282

Słowa kluczowe

nauki o wychowaniu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Moskalik, U. (2000). Stefan Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, wyd. II poszerzone, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1998, ss. 282. Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 93–95. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.24