Redaktor naczelny

prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Sekretarz

prof. UAM dr hab. Krzysztof Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Rada naukowa

Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki PAN),
Vlasta Cabanova (Žilinská Univerzita v Žiline),
Albrecht Classen (The University of Arizona, USA),
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański),
Wiesław Jamrożek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Jiří Kubeš (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, Czechy),
Andrzej Meissner (Uniwersytet Rzeszowski),
Lech Mokrzecki (Uniwersytet Gdański),
Winfried Schich (Freien Universität Berlin),
Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
Jaroslav Vaculik (Masaryk University Brno),
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach),
Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)