Redaktor naczelny

prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Sekretarz

prof. UAM dr hab. Krzysztof Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Rada naukowa

prof. dr hab. Kalina Bartnicka, Instytut Historii Nauki PAN, Polska

prof. dr hab. Vlasta Cabanova, Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja

prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, Uniwersytet Gdański, Polska

prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

prof. dr hab. Andrzej Meissner, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

prof. dr hab. Lech Mokrzecki, Uniwersytet Gdański, Polska

prof. dr hab. Winfried Schich, Freien Universität Berlin, Niemcy

prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

prof. dr hab. Jaroslav Vaculik, Masaryk University Brno, Czechia

prof. dr hab. Adam Winiarz, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Polska

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska