Redaktor naczelny

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

prof. dr hab. Krzysztof Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Sekretarz

Agata Strzelczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Łukasz Hajdrych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Rada naukowa

Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa),
Vlasta Cabanova (Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja),
Albrecht Classen (The University of Arizona, USA),
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański),
Jiří Kubeš (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, Czechy),
Mirko Lukaš (J. Strossmayer University of Osijek, Osijek, Hrvatska/Croatia)
Andrzej Meissner (Uniwersytet Rzeszowski),
Bożena Popiołek, (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Krzysztof Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]
Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
Jaroslav Vaculik (Masaryk University Brno, Czechy),
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach),
Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)