Opublikowane: 2023 stycznia 3

Filip Melanchton i 500 lat jego Loci communes (1521)

201-214 Rafał Marcin Leszczyński
227

Profesor Wiesław Jamrożek (1954–2021)

197-200 Dorota Żołądź-Strzelczyk, Krzysztof Ratajczak
88