Opublikowane: 2019 stycznia 6

Spis treści

1-4 . .
171

Profesor Kamilla Mrozowska

39-42 Julian Dybiec
239

Michał Dobrynin, Polsza: istorija obszczeobrazowatelnoj szkoły i pedagogiczeskoj myśli (S pierioda christianizacji do 1939 goda), Brześć 1997, Wydawnictwo S. Ławrowa, ss.144

43-44 Ewa Kuczyńska
215

Sonja Hander, Schülerkindheit in Ost-Berlin. Sozialisation unter den Bedingungen der Diktatur (1945-1958), Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 1998, ss. 383

44-45 Jan Hellwig
208

Tadeusz Jałmużna, Łódzkie czasopisma szkolne w latach międzywojennych, Łódź 1998, ss. 124

217

Alicja Kicowska, Szkoła rolnicza w Polsce w latach 1944-1989, Olsztyn 1998, Wydawnictwo ART w Olsztynie, ss.192

47-49 Wiesław Jamrożek
213

Elżbieta Maria Minczakiewicz, Początki i rozwój polskiej logopedii, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1998, ss. 185

50-52 Ewa Kuczyńska
280

Profesor Bogdan Suchodolski. Jego filozofia, myśl pedagogiczna i działalność, Warszawa 1996, ss. 168

52-55 Władysława Szulakiewicz
312

Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. Wiesława Jam rożka i Doroty Żolądź-Strzelczyk, t. 1, Instytut Historii UAM, Poznań 1998, s. 215

55-58 Stanisław Antczak
429

Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700-1939, pod red. Aleksandry Bilewicz i Stefanii Walasek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 380

59-60 Edyta Głowacka
263

Rozumienie i zrozumienie OHP. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Ochotnicze Hufce Pracy w systemie oświatowo- wychowawczym, red. J. Podgórski, Opole-Głucholazy 1998, ss. 597

61-62 Jan Hellwig
214

Słownik pedagogów polskich, pod red. Wandy Bobrowskiej-Nowak i Danuty Dryndy, Katowice 1998, ss. 243

62-63 Władysława Szulakiewicz
318

Erfolg. Niedergang. Neuanfang. 100 Jahre Verband Deutscher Sondarschulen — Fachverband für Behinderten — Pädagogik. Im Aftrag des Verbandes herausgegeben von Andreas Möckel mit Beiträgen von Herwig Baier, Elrich Bleidick, Bodo Bröse, Sieglind Ellgar-Rüttgard, Clemens Hillenbrand, Gustav Kanter, Christian Lindmeier, Andreas Möckel, Norbert Myschker, Bruno Prändl, Franz Rumpler, Ditmar Schmetz, Otto Speck, Ursula Stinkes, Norbert Stoellger, Peter Wachtel. Ernst Reinhardt Verlag München - Basel 1998, ss. 602

63-64 Jan Hellwig
406

Educational Research and Higher Education Reform in Eastern and Central Europa. Red. Erich Leitner. Frankfurt a/M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1998, ss. 231, fot. 3, tab. 9

208

Geschichte der Mädchen und Frauenbildung. Red. Elke Kleinau, Claudia Opitz. Tom II. Vom Vormärzis zur Gegenwart. Campus Verlag. Frankfurt, New York 1996, ss. 673

64-65 Jan Hellwig
253

Johann Amos Comenius. Allverbesserung (Panorthosia), Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Franz Hofmann, Frankfurt a/Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1998, ss. 429

200

Yitae Scholasticae. The Yournal of Educational Biography, Tom 17, 1998, nr 2

65-66 Jan Hellwig
191

Jędrzej Sobczak, „Nowe wychowanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, ss. 446

66 Krzysztof Jakubiak
746

Zapowiedzi

82 . .
109

Kto pierwszy w pedagogice ogólnej?

83-84 Sławomir Sztobryn
198