Treść głównego artykułu

Abstrakt

Johann Amos Comenius. Allverbesserung (Panorthosia), Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Franz Hofmann, Frankfurt a/Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1998, ss. 429

Słowa kluczowe

J. A. Komeński Johann Amos Comenius

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Hellwig, J. (1999). Johann Amos Comenius. Allverbesserung (Panorthosia), Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Franz Hofmann, Frankfurt a/Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1998, ss. 429. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 65. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.21