Treść głównego artykułu

Abstrakt

Geschichte der Mädchen und Frauenbildung. Red. Elke Kleinau, Claudia Opitz. Tom II. Vom Vormärzis zur Gegenwart. Campus Verlag. Frankfurt, New York 1996, ss. 673

Słowa kluczowe

historia edukacji kobiet history of women's education

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Hellwig, J. (1999). Geschichte der Mädchen und Frauenbildung. Red. Elke Kleinau, Claudia Opitz. Tom II. Vom Vormärzis zur Gegenwart. Campus Verlag. Frankfurt, New York 1996, ss. 673. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 64–65. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.20