Treść głównego artykułu

Abstrakt

Wpływ przepisów oświatowych na pozycję społeczno-zawodową nauczycieli w okresie Polski Ludowej

Słowa kluczowe

przepisy oświatowe pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli Polska Ludowa educational regulations socio-professional position teachers Polish People’s Republic Period

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szkoda, E. (1999). Wpływ przepisów oświatowych na pozycję społeczno-zawodową nauczycieli w okresie Polski Ludowej. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 29–32. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.5