Treść głównego artykułu

Abstrakt

Sonja Hander, Schülerkindheit in Ost-Berlin. Sozialisation unter den Bedingungen der Diktatur (1945-1958), Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 1998, ss. 383

Słowa kluczowe

dyktatura socjalistyczna NRD szkolnictwo wychowanie socialist dictatorship East Germany education

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Hellwig, J. (1999). Sonja Hander, Schülerkindheit in Ost-Berlin. Sozialisation unter den Bedingungen der Diktatur (1945-1958), Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 1998, ss. 383. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 44–45. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.9