Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Rozumienie i zrozumienie OHP. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Ochotnicze Hufce Pracy w systemie oświatowo- wychowawczym, red. J. Podgórski, Opole-Głucholazy 1998, ss. 597

Jan Hellwig

DOI: https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.16

Abstrakt


Rozumienie i zrozumienie OHP. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Ochotnicze Hufce Pracy w systemie oświatowo-wychowawczym, red. J. Podgórski, Opole-Głucholazy 1998, ss. 597

Słowa kluczowe


OHP; system oświatowo-wychowawczy

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

AltmetricCopyright (c) 2018 Jan Hellwig

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.