Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Nr 13/14 (2001)

Spis treści

SPIS TREŚCI

Spis treści PDF
. . 3-4

WSPOMNIENIE

Jan Hellwig (1931-2000) PDF
Wiesław Jamrożek 5-6

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Mity o edukacji Towarzystwa Jezusowego PDF
Krzysztof Maliszewski 7-12
Zabawy i zabawki dziecięce w pismach Łukasza Gołębiowskiego PDF
Katarzyna Kabacińska 12-23
Manuel Godoy w roli ojca PDF
Barbara Obtułowicz 24-31
Wizerunek matki prezentowany przez Klementynę z Tańskich Hoffmanową na łamach pisma „Rozrywki dla dzieci” PDF
Grażyna Karłowska 31-35
„Przyjaciel Młodzieży” (1909-1939) jako źródło w badaniach nad dziejami wychowania katolickiego w początkach XX wieku PDF
Jan Pacyno 35-39

Z KALENDARZA HISTORYCZNEGO

W dziewięćdziesiątą rocznicę narodzin skautingu na ziemiach polskich PDF
Edyta Glowacka-Sobiech 40-49

PREZENTACJE

Kierunki badań w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1953-2001 PDF
Jacek Taraszkiewicz 50-55

KSIĄŻKI. Recenzje

Ars Educandi, pod red. T. Szkudlarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, tom II, ss. 302 PDF
Małgorzata Posłuszna 56-60
Zdzisław Dąbrowski, Franciszek Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza - historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ss. 118 PDF
Anna Sobków 60-62
Historycy wychowania II Rzeczypospolitej, praca zbiorowa pod redakcją Władysławy Szulakiewicz, Studio Wydawnicze Familia, Warszawa 2000, ss. 192 PDF
Wioletta Rudnicka 62-64
Historycy wychowania II Rzeczypospolitej, praca zbiorowa pod redakcją Władysławy Szulakiewicz, Studio Wydawnicze Familia, Warszawa 2000, ss. 192 PDF
Danuta Apanel Apanel 64-67
Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Danuty Dryndy, Katowice 2000, ss. 130 PDF
Justyna Gulczyńska 67-69
Juliusz Jundziłł, Wzorce i modele wychowania w rodzinie rzymskiej w okresie III w. p.n.e. - III w. n.e., Bydgoszcz 2001, ss. 321 PDF
Krzysztof Jakubiak 69-70
Jan Konefał, Działalność społeczno-polityczna Aleksandra Zawadzkiego (Ojca Prokopa) w Królestwie Polskim 1876-1917, Lublin 2000, ss. 205 PDF
Eugeniusz Paruzel 70-72
Aldona Ossowska, Moralistyka okresu Wczesnego Cesarstwa Rzymskiego wobec problemów wychowania w rodzinie, Bydgoszcz 2001, ss. 220 PDF
Ilona Błaszczyk 72-74
Marian Paluszkiewicz, Jerzy Szews, Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850 -1918, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, s. 259, ilustr. PDF
Janusz Karwat 74-76
Partnerka - Matka - Opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, pod redakcją Krzysztofa Jakubiaka, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 2000, ss. 585 PDF
Krzysztof Biniecki 76-78
Urszula Perkowska, Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Kraków 2000, ss. 394 PDF
Władysława Szulakiewicz 78-81
Zygmunt Ruta, Jan Ryś, Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie do 1939 roku, Kraków 1999, s. 259 PDF
Grażyna Karłowska 81-82
Henryk Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Wyd. Fundacja Pomocy Antyk „Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski”, Warszawa 2000 PDF
Jan Pacyno 83-84
Sławomir Sztobryn, Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900 -1939 w świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, ss. 341 PDF
Łucja Kabzińska 85-91
Włodzimierz Tyburski, Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku, Toruń 2000, ss. 578 PDF
Władysława Szulakiewicz 91-93

KSIĄŻKI. Noty

Lech Mokrzecki, Wokół staropolskiej nauki i oświaty, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2001, ss. 486 PDF
Dorota Żołądź-Strzelczyk 93-94
Pedagogika Nowego Wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku, pod red. Andrzeja Meissnera i Czesława Majorka, „Galicja i jej dziedzictwo” Tom 14, Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów 2000, ss. 445 PDF
Andrzej Spadło 94-95
Pedagogika Nowego Wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku, pod red. Andrzeja Meissnera i Czesława Majorka, „Galicja i jej dziedzictwo” Tom 14, Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów 2000, ss. 445 PDF
Marek Szymczak 96
Pedagogika Nowego Wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku, pod red. Andrzeja Meissnera i Czesława Majorka, „Galicja i jej dziedzictwo” Tom 14, Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów 2000, ss. 445 PDF
Marek Szymczak 96

KSIĄŻKI. Bibliografia historii wychowania 1999- 2000

Bibliografia historii wychowania (druki zwarte wydane w Polsce w latach 1999-2000) PDF
Edyta Głowacka-Sobiech 97-99

SESJE I KONFERENCJE NUKOWE. Sprawozdania

Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce. Konferencja naukowa w Olsztynie w dniach 18-20 września 2000 r. PDF
Wiesław Jamrożek 100-101
XXI Seminarium Mediewistyczne pt. Książka na pograniczu chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego (X-XVI w.), Poznań 12-14 października 2000 PDF
Krzysztof Ratajczak 102-103
„Oświata i szkoła narodów bez państwa w Europie Środkowej i Wschodniej (XIX-XX wiek)” PDF
Justyna Gulczyńska 103-105
Pierwsze Walne Zebranie Towarzystwa Historii Edukacji PDF
Wiesław Jamrożek 105

SESJE I KONFERENCJE NAUKOWE. Zapowiedzi

Łódź, 22-23 października 2001 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Szkolnictwo niepubliczne w Europie i w Polsce w XX wieku (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość)” PDF
. . 105-106

KOMUNIKATY

Ogólnopolski konkurs na prace magisterskie z historii edukacji PDF
. . 107-108


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo