Opublikowane: 2019 lutego 10

Spis treści

3-4 . .
159

Jan Hellwig (1931-2000)

5-6 Wiesław Jamrożek
390

Ars Educandi, pod red. T. Szkudlarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, tom II, ss. 302

56-60 Małgorzata Posłuszna
259

Zdzisław Dąbrowski, Franciszek Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza - historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ss. 118

60-62 Anna Sobków
969

Domus et Familia - ideały życia rodzinnego, red. Ilona Błaszczyki Juliusz Jundziłł, Bydgoszcz 2000, ss. 107

62-64 Wioletta Rudnicka
269

Historycy wychowania II Rzeczypospolitej, praca zbiorowa pod redakcją Władysławy Szulakiewicz, Studio Wydawnicze Familia, Warszawa 2000, ss. 192

64-67 Danuta Apanel Apanel
286

Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Danuty Dryndy, Katowice 2000, ss. 130

67-69 Justyna Gulczyńska
265

Juliusz Jundziłł, Wzorce i modele wychowania w rodzinie rzymskiej w okresie III w. p.n.e. - III w. n.e., Bydgoszcz 2001, ss. 321

69-70 Krzysztof Jakubiak
283

Jan Konefał, Działalność społeczno-polityczna Aleksandra Zawadzkiego (Ojca Prokopa) w Królestwie Polskim 1876-1917, Lublin 2000, ss. 205

70-72 Eugeniusz Paruzel
276

Aldona Ossowska, Moralistyka okresu Wczesnego Cesarstwa Rzymskiego wobec problemów wychowania w rodzinie, Bydgoszcz 2001, ss. 220

72-74 Ilona Błaszczyk
267

Marian Paluszkiewicz, Jerzy Szews, Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850 -1918, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, s. 259, ilustr.

74-76 Janusz Karwat
341

Partnerka - Matka - Opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, pod redakcją Krzysztofa Jakubiaka, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 2000, ss. 585

76-78 Krzysztof Biniecki
640

Urszula Perkowska, Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Kraków 2000, ss. 394

78-81 Władysława Szulakiewicz
269

Zygmunt Ruta, Jan Ryś, Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie do 1939 roku, Kraków 1999, s. 259

81-82 Grażyna Karłowska
252

Henryk Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Wyd. Fundacja Pomocy Antyk „Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski”, Warszawa 2000

269

Sławomir Sztobryn, Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900 -1939 w świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, ss. 341

85-91 Łucja Kabzińska
292

Włodzimierz Tyburski, Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku, Toruń 2000, ss. 578

91-93 Władysława Szulakiewicz
266