Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Pedagogika Nowego Wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku, pod red. Andrzeja Meissnera i Czesława Majorka, „Galicja i jej dziedzictwo” Tom 14, Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów 2000, ss. 445

Marek Szymczak

DOI: https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.25

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

AltmetricCopyright (c) 2019 Marek Szymczak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.