Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Słowa kluczowe

recenzja reviews

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Apanel, D. A. (2001). Historycy wychowania II Rzeczypospolitej, praca zbiorowa pod redakcją Władysławy Szulakiewicz, Studio Wydawnicze Familia, Warszawa 2000, ss. 192. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 64–67. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.11