Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Słowa kluczowe

recenzja review

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kabzińska, Łucja. (2001). Sławomir Sztobryn, Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900 -1939 w świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, ss. 341. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 85–91. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.21