Opublikowane: 2019 stycznia 14

Spis treści

3 . .
128

Jan Ryszard Błachnio, Poglądy filozoficzne Eleonory Ziemięckiej na tle sporów ideowych połowy XIX wieku, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, ss. 258

41-43 Ewa Witkowska-Urban
175

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564 -1995, oprać. L. Grzebień przy współpracy zespołu jezuitów, (Wyd.) Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego - Instytut Kultury Religijnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 1996, s. XVI + 90

43-45 Marceli Kosman
405

Ryszard Jadczak, Mistrz i jego uczniowie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997, s. 228

45-46 Władysława Szulakiewicz
153

Ferdynand Mielczarek, Ideologiczno-polityczna indoktrynacja nauczycieli w Polsce w latach 1945-1956, Opole 1997, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 175

46-47 Krzysztof Jakubiak
141

Zdzisław Pietrzyk, W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538-1621, Kraków 1997, ss. 302

48-49 Dorota Żolądź-Strzelczyk
160

Edyta Wolter, Kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkól rolniczych w Drugiej Rzeczypospolitej, Eruditus, Poznań 1997, ss. 152

49-50 Wiesław Jamrożek
131

Urszula Perkowska, Studia i kursy zawodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1868/69-1938/39, Kraków 1995, ss. 123

50-51 Władysława Szulakiewicz
147

Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, red. E. Sa- pia-Drewniak i A. Stopińska-Pająk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 236

51-55 Urszula Moskalik
163

Zapomniani pedagodzy lat międzywojennych, pod red. Danuty Koźmian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, ss. 204

55-57 Joanna Król
153

Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX -XX wieku, praca zbiorowa pod red. Marcelego Kosmana, t. 1-4, UAM, Poznań 1994, 1995, 1997, 1998, s. 189, 163, 213, 195

57-59 Barbara Kochańska
145

Zapowiedzi

80 . Redakcja
109