Treść głównego artykułu

Abstrakt

Jan Ryszard Błachnio, Poglądy filozoficzne Eleonory Ziemięckiej na tle sporów ideowych połowy XIX wieku, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, ss. 258

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Witkowska-Urban, E. (1998). Jan Ryszard Błachnio, Poglądy filozoficzne Eleonory Ziemięckiej na tle sporów ideowych połowy XIX wieku, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, ss. 258. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 41–43. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.8