Treść głównego artykułu

Abstrakt

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564 -1995, oprać. L. Grzebień przy współpracy zespołu jezuitów, (Wyd.) Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego - Instytut Kultury Religijnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 1996, s. XVI + 90

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kosman, M. (1998). Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564 -1995, oprać. L. Grzebień przy współpracy zespołu jezuitów, (Wyd.) Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego - Instytut Kultury Religijnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 1996, s. XVI + 90. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 43–45. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.9