Opublikowane: 2019 stycznia 1

Spis treści

3-3 Spis treści
128

Henryk Barycz (1901-1994)

5-8 Julian Dybiec
192

Album studentów Akademii Zamojskiej (1595-1781), oprać. H. Gmiterek, Archiwum Dziejów Oświaty, t. 11, red. K. Bartnicka, Warszawa 1994 ss. 604.

48-48 Dorota Żołądź
345

A History of the University in Europe, Vol. I Universities in the Middle Ages, ed. Hilde de Ridder-Symoens, Cambridge 1992, ss. 506.

49-50 Dorota Żołądź
266

Wiesław Jamrożek, Idee edukacyjne polskiej socjalnej demokracji w Galicji do 1918 roku, Wyd. Eruditus, Poznań 1994, ss. 204.

50-50 Krzysztof Jakubiak
244

Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski, Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, ss. 126.

51-51 Sławomir Sztobryn
248

Grzegorz Michalski, Zygmunt Myslakowski (1890-1971), działalność i twórczość pedagogiczna, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Paedagogica et Psychologica, nr 33, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, ss. 152.

51-52 Ewa Trojanowska
238

Iwonna Michalska, Czasopisma Związku Nauczycielstwa Polskiego dla dzieci w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodz 1994, ss. 193.

52-52 Ewa Trojanowska
225

Krzysztof Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształtowaniem kleru polskiego w wiekach średnich, PAU, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, Ł 76, Kraków 1994, ss. 274.

52-53 Dorota Żołądź
291

Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. Wybór artykułów, Kraków 1994, ss. 258.

53-54 Dorota Żołądź
255

Zapowiedzi

153