Treść głównego artykułu

Abstrakt

Grzegorz Michalski, Zygmunt Myslakowski (1890-1971), działalność i twórczość pedagogiczna, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Paedagogica et Psychologica, nr 33, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, ss. 152.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Trojanowska, E. (1995). Grzegorz Michalski, Zygmunt Myslakowski (1890-1971), działalność i twórczość pedagogiczna, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Paedagogica et Psychologica, nr 33, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, ss. 152. Biuletyn Historii Wychowania, (2), 51–52. https://doi.org/10.14746/bhw.1995.2.24