Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Album studentów Akademii Zamojskiej (1595-1781), oprać. H. Gmiterek, Archiwum Dziejów Oświaty, t. 11, red. K. Bartnicka, Warszawa 1994 ss. 604.

Dorota Żołądź

DOI: https://doi.org/10.14746/bhw.1995.2.20

Abstrakt


Album studentów Akademii Zamojskiej (1595-1781), oprać. H. Gmiterek, Archiwum Dziejów Oświaty, t. 11, red. K. Bartnicka, Warszawa 1994 ss. 604.


Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

AltmetricCopyright (c) 2018 Dorota Żołądź

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.