Treść głównego artykułu

Abstrakt

Album studentów Akademii Zamojskiej (1595-1781), oprać. H. Gmiterek, Archiwum Dziejów Oświaty, t. 11, red. K. Bartnicka, Warszawa 1994 ss. 604.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Żołądź, D. (1995). Album studentów Akademii Zamojskiej (1595-1781), oprać. H. Gmiterek, Archiwum Dziejów Oświaty, t. 11, red. K. Bartnicka, Warszawa 1994 ss. 604. Biuletyn Historii Wychowania, (2), 48–48. https://doi.org/10.14746/bhw.1995.2.20