Treść głównego artykułu

Abstrakt

Jan Hellwig, Rola Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego w awansie społeczno-zawodowym młodzieży polskiej, Poznań 1994

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kabzińska, Łucja. (1995). Jan Hellwig, Rola Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego w awansie społeczno-zawodowym młodzieży polskiej, Poznań 1994. Biuletyn Historii Wychowania, (2), 42–44. https://doi.org/10.14746/bhw.1995.2.12