Treść głównego artykułu

Abstrakt

Krzysztof Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształtowaniem kleru polskiego w wiekach średnich, PAU, Rozprawy Wydziału Historyczno Filozoficznego, Ł 76, Kraków 1994, ss. 274.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Żołądź, D. (1995). Krzysztof Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształtowaniem kleru polskiego w wiekach średnich, PAU, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, Ł 76, Kraków 1994, ss. 274. Biuletyn Historii Wychowania, (2), 52–53. https://doi.org/10.14746/bhw.1995.2.26