Treść głównego artykułu

Abstrakt

Materiały źródłowe do badań nad szkolnictwem w Litewskim Państwowym Archiwum Akt Nowych w Wilnie

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Walasek, S. (1995). Materiały źródłowe do badań nad szkolnictwem w Litewskim Państwowym Archiwum Akt Nowych w Wilnie. Biuletyn Historii Wychowania, (2), 37–38. https://doi.org/10.14746/bhw.1995.2.6