Opublikowane: 2019 lutego 4

Spis treści

3-4 Spis treści
198

Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, pod redakcją Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 2003, ss. 250

72-77 Danuta Apanel
354

Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, podredakcją Krzysztofa Jakubiaka i Wiesława Jamrożka, t. II,Bydgoszcz 2002, ss. 376

77-79 Grażyna Karłowska
370

Edukacja - państwo - naród w Europie Środkowej i Wschodniejw XIX i XX wieku, pod redakcją Aleksandry Bilewicz, RyszardaGładkiewicza i Stefanii Walasek, Uniwersytet Wrocławski- Instytut Pedagogiki, Centrum Badań Sląskoznawczych i Bohe-mistycznych, Wr

79-81 Sylwia Ewa Hubicka
344

Edyta Głowacka-Sobiech, Twórcy polskiego skautingu - Olga i Andrzej Małkowscy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, ss. 283

82-85 Agnieszka Wałąga
295

Works about John Dewey 1886-1995, completed and edited by Barbara Levine, Southern Illinois University Press, Carbondale & Edwardsville 1996, ss. 526

86-87 Hanna Brejnak
292

Teresa Podgórska, Stowarzyszenie Patriotyczno-Religijne Eleusis w latach 1902-1914, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, ss. 157

87-88 Edyta Głowacka-Sobiech
327

Kazimierz Szmyd, Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, ss. 530

89-90 Edyta Głowacka-Sobiech
300

Iwona Wendreńska, Dydaktyka ogólna jako przedmiot kształcenia nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej (1918 -1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, ss. 171

90-92 Violetta Rodek
291

Adam Winiarz, Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1831), Lublin 2002, ss. 586

92-94 Grażyna Karłowska
451

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wiesław Jamrożek, Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Bajt”, Poznań 2001, ss. 152

94-96 Grażyna Karłowska
328

Źródła do dziejów wychowania w rodzinie polskiej w XIX i początkach XX wieku, wybór i opracowanie A. Denisiuk, K. Jakubiak, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, ss. 290

96-98 Monika Nawrot
401

Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia wychowania w kształceniu nauczycieli, tradycje i współczesność - teoria i praktyka”. Kielce, 7 -8 kwietnia 2003 r.

147 Joanna Kowalska-Matelska, Robert Jankowiak
286

Ogólnopolska konferencja naukowa „Filozofia wychowania”. 28-29 kwietnia 2003 r.

148-149 Małgorzata Świtka
256

Konferencja naukowa „Funkcja społeczna prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej”. Augustów, 26-27 maja 2003 r.

150-151 Justyna Gulczyńska
293

Konferencja naukowa „Stan i potrzeby badań nad rozwojem oświaty, wychowania i kultury fizycznej w okresie PRL”. 8-9 września 2003 r.

151-154 Robert Jankowiak
271

Konferencja „Nauczanie domowe dzieci na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku. Zapatrywania teoretyczne i praktyka” . Pieczyska, 18-19 września 2003 r.

155-156 Grażyna Karłowska
273

Konferencja „Rozwój pedagogiki jako nauki i kierunku studiów na Słowacji”. Bratysława, 22-23 września 2003 r.

156-158 Grażyna Karłowska
264

II Międzynarodowa konferencja naukowa „Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku”. Uniwersytet Rzeszowski, 2 -3 października 2003 r.

159-160 Władysława Szulakiewicz
266

Zapowiedzi

215

Komunikaty

172 Redakcja .
175