Treść głównego artykułu

Abstrakt

Teresa Podgórska, Stowarzyszenie Patriotyczno-Religijne Eleusis w latach 1902-1914, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, ss. 157

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2003). Teresa Podgórska, Stowarzyszenie Patriotyczno-Religijne Eleusis w latach 1902-1914, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, ss. 157. Biuletyn Historii Wychowania, (17/18), 87–88. https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.13