Treść głównego artykułu

Abstrakt

Źródła do dziejów wychowania w rodzinie polskiej w XIX i początkach XX wieku, wybór i opracowanie A. Denisiuk, K. Jakubiak, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, ss. 290

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nawrot, M. (2003). Źródła do dziejów wychowania w rodzinie polskiej w XIX i początkach XX wieku, wybór i opracowanie A. Denisiuk, K. Jakubiak, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, ss. 290. Biuletyn Historii Wychowania, (17/18), 96–98. https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.18