Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kowalska-Matelska, J., & Jankowiak, R. (2003). Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia wychowania w kształceniu nauczycieli, tradycje i współczesność - teoria i praktyka”. Kielce, 7 -8 kwietnia 2003 r. Biuletyn Historii Wychowania, (17/18), 147. https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.21