Treść głównego artykułu

Abstrakt

Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej i ich odbicie w niektórych programach nauczania dla szkoły ogólnokształcącej w latach 1920-1922

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rodek, V. (2003). Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej i ich odbicie w niektórych programach nauczania dla szkoły ogólnokształcącej w latach 1920-1922. Biuletyn Historii Wychowania, (17/18), 11-22. https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.2