Opublikowane: 2019 lutego 4

Spis treści

5-6 . .
169

Gdańskie Gimnazjum Akademickie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008: t. I: Szkice z dziejów, pod red. E. Kotarskiego, ss. 419; t. II: Wybór źródeł z XVI i XVII wieku, red. L. Mokrzeckiego, ss. 323; t. III: Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku, red. Z. Nowak, ss. 560; t. IV: W progach Muz i Minerwy, red. Z. Głombiowska, ss. 261; t. V: Źródła i artykuły, red. L. Mokrzecki i M. Brodnicki, Gdańsk 2011, ss. 225

149-152 Dorota Żołądź-Strzelczyk
308

Elżbieta Magiera, Spółdzielczość jako forma edukacji w szkolnictwie polskim Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011

152-155 Joanna Król
387

Philippe Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w czasach ancien régime’u, Wyd. Aletheia, Warszawa 2010, ss. 335

155-160 Jolanta Szablicka
487

Czesław Kupisiewcz, Z dziejów teorii i praktyki wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 2012, ss. 322

160-162 Juliusz Iwanicki
272

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 190

162-166 Monika Nawrot-Borowska
342

D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 192

167-169 Michał Nowicki
328

A. Fijałkowski, Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 410

169-171 Jan Ryś
263

Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Mniejszości narodowe w Gdyni w latach 1944–2005, Gdynia 2008, ss. 309

171-176 Lidia Burzyńska-Wentland
288

Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, pod red. Andrzeja Meissnera i Kazimierza Szmyda, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ss. 494

176-178 Agnieszka Wałęga
394

Słownik biograficzny nauczycieli Wielkopolski Wschodniej, red. P. Gołdyn, t. I, Konin 2012, ss. 300

178-181 Dorota Grabowska
320

Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, pod red. Krzysztofa Jakubiaka i Tomasza Maliszewskiego, Kraków 2010, ss. 536

182-192 Tomasz Pudłocki
314