Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Nr 29 (2013)

Spis treści

SPIS TREŚCI

Spis treści PDF
. . 5-6

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

A new education of women. Denis Diderot’s anatomy course project for young noble women PDF
Maciej Forycki 7-14
Retoryka i historia w służbie wychowania w Polsce na podstawie analizy skryptu wykładów retoryki w Kolegium Jezuitów w Poznaniu z 1679 roku PDF
Michał Nowicki 15-27
Problemy wychowawcze w szkołach bazyliańskich w drugiej połowie XVIII wieku na przykładzie kolegium w Buczaczu PDF
Beata Lorens 29-42
Zabawy dzieci ziemiańskich w drugiej połowie XIX i na początku wieku XX w świetle pamiętnikarstwa PDF
Monika Nawrot-Borowska 43-72

MATERIAŁY

Złości, która się więc pokazuje w dziateczkach nie tak winien ojciec jako matka – wpływ matki na wychowanie swych dzieci w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku PDF
Urszula Kicińska 73-84
Kształcenie w zakresie grafiki w szkolnictwie artystycznym Krakowa, Lwowa i Wilna w latach międzywojennych PDF
Anna Boguszewska 85-100
Oświata żydowska w powojennej Legnicy (1945–1968) PDF
Andrzej Szczepański 101-116
Rozwój szkolnictwa podstawowego w gminie Będzino w latach 1945–1954 PDF
Tomasz Skonieczny 117-134

Z KALENDARZA HISTORYCZNEGO

W 55 rocznicę działalności najstarszej placówki poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Poznaniu PDF
Anna Knocińska 135-140

PREZENTACJE

Andrzej Kliś – krakowski historyk edukacji PDF
Ryszard Ślęczka 141-146
Pan Profesor Stanisław Mauersberg odszedł… PDF
Hanna Markiewiczowa 147-148

WYDAWNICTWA. RECENZJE

Gdańskie Gimnazjum Akademickie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008: t. I: Szkice z dziejów, pod red. E. Kotarskiego, ss. 419; t. II: Wybór źródeł z XVI i XVII wieku, red. L. Mokrzeckiego, ss. 323; t. III: Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku, red. Z. Nowak, ss. 560; t. IV: W progach Muz i Minerwy, red. Z. Głombiowska, ss. 261; t. V: Źródła i artykuły, red. L. Mokrzecki i M. Brodnicki, Gdańsk 2011, ss. 225 PDF
Dorota Żołądź-Strzelczyk 149-152
Elżbieta Magiera, Spółdzielczość jako forma edukacji w szkolnictwie polskim Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011 PDF
Joanna Król 152-155
Philippe Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w czasach ancien régime’u, Wyd. Aletheia, Warszawa 2010, ss. 335 PDF
Jolanta Szablicka 155-160
Czesław Kupisiewcz, Z dziejów teorii i praktyki wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 2012, ss. 322 PDF
Juliusz Iwanicki 160-162
Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 190 PDF
Monika Nawrot-Borowska 162-166
D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 192 PDF
Michał Nowicki 167-169
A. Fijałkowski, Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 410 PDF
Jan Ryś 169-171
Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Mniejszości narodowe w Gdyni w latach 1944–2005, Gdynia 2008, ss. 309 PDF
Lidia Burzyńska-Wentland 171-176
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, pod red. Andrzeja Meissnera i Kazimierza Szmyda, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ss. 494 PDF
Agnieszka Wałęga 176-178
Słownik biograficzny nauczycieli Wielkopolski Wschodniej, red. P. Gołdyn, t. I, Konin 2012, ss. 300 PDF
Dorota Grabowska 178-181
Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, pod red. Krzysztofa Jakubiaka i Tomasza Maliszewskiego, Kraków 2010, ss. 536 PDF
Tomasz Pudłocki 182-192

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2010 (z uzupełnieniami za lata poprzednie) PDF
Anna Gruca 193-265

ŻYCIE NAUKOWE. SPRAWOZDANIA

Spotkanie z okazji 10 rocznicy śmierci Profesora Czesława Majorka PDF
Agnieszka Wałęga 267-272
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne”, 18–19 maja 2012, Jelenia Góra-Szklarska Poręba PDF
Monika Nawrot-Borowska 272-276
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „W kręgu rodziny epok dawnych. Rytmy życia – rytmy codzienności. Dzieciństwo”, Kraków, 17–18.10.2012 PDF
Katarzyna Kabacińska-Łuczak 277-280
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Być nauczycielem w PRL-u …”, Gdańsk, 26–27 kwietnia 2012 roku PDF
Danuta Apanel, Agnieszka Wałęga, Justyna Gulczyńska 281-286
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Grupy etniczne wczoraj i dziś. Dyskurs nauki ze świadomą turystyką PDF
Weronika Janicka, Daria Pyła 286-290


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo