Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Grabowska, D. (2013). Słownik biograficzny nauczycieli Wielkopolski Wschodniej, red. P. Gołdyn, t. I, Konin 2012, ss. 300. Biuletyn Historii Wychowania, (29), 178–181. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.21