Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Markiewiczowa, H. (2013). Pan Profesor Stanisław Mauersberg odszedł…. Biuletyn Historii Wychowania, (29), 147–148. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.11