Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Pudłocki, T. (2013). Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, pod red. Krzysztofa Jakubiaka i Tomasza Maliszewskiego, Kraków 2010, ss. 536. Biuletyn Historii Wychowania, (29), 182–192. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.22