Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ryś, J. (2013). A. Fijałkowski, Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 410. Biuletyn Historii Wychowania, (29), 169-171. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.18