Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Król, J. (2013). Elżbieta Magiera, Spółdzielczość jako forma edukacji w szkolnictwie polskim Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011. Biuletyn Historii Wychowania, (29), 152–155. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.13