Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wałęga, A. (2013). Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, pod red. Andrzeja Meissnera i Kazimierza Szmyda, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ss. 494. Biuletyn Historii Wychowania, (29), 176–178. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.20