Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Iwanicki, J. (2013). Czesław Kupisiewcz, Z dziejów teorii i praktyki wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 2012, ss. 322. Biuletyn Historii Wychowania, (29), 160–162. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.15