Opublikowane: 2018 grudnia 15

„Wychowanie dobre dziecięciu szlacheckiemu” – Hieronim Baliński o edukacji

7-18 Dorota Żołądź-Strzelczyk
538

„Wychowawca! O jakaż wzniosła musi to być dusza!” Prywatne guwernantki dziewcząt w czasach stanisławowskich

19-34 Małgorzata Ewa Kowalczyk, Jowita Janicka
499

Filozofia i religia a wychowanie: między świeckimi a religijnymi koncepcjami teleologicznymi

35-52 Juliusz Iwanicki
446

Działalność Wyższej Szkoły Rzemieślniczej w Łodzi w przekazie „Dziennika Łódzkiego” pod koniec XIX wieku

53-69 Grzegorz Michalski
411

Polskie uczelnie wyższe lat międzywojennych i ich społeczności w relacji prasowej „Ilustrowanej Republiki”

71-88 Iwonna Michalska
392

Początki i rozwój szkolnictwa polskiego w Rumunii do 1939 roku

89-104 Maria Radziszewska
376

Podróże edukacyjne synów szlacheckich w świetle korespondencji Jakuba Dunina z wojaży po Europie w latach 1699–1703

105-117 Joanna Jarzębak-Kołodziejczyk
424

„Zrozumieć dwujęzyczność” – doroczna konferencja dla nauczycieli pracujących z polskimi uczniami w szkołach holenderskich

119-130 Grażyna Gramza, Agnieszka Steur
359

Strukturalne i programowe reformy polskiej oświaty w latach 1998–2017 na łamach tygodnika „Polityka”

131-149 Dariusz Gołębiowski
395

100 lat systemu pomocy społecznej w Polsce

151-170 Mikołaj Brenk, Krzysztof Chaczko, Rafał Pląsek
1023