Sprawozdanie z XXII. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socialia 2018 – Ohrožení jedince v současné společnosti. Hradec Králové, 18–19 października 2018 r.

Main Article Content

Mikołaj Brenk
Konrad Nowak-Kluczyński

Abstrakt

Sprawozdanie z XXII. Międzynarodowej Konferencji NaukowejSocialia 2018 – Ohrožení jedince v současné společnosti. Hradec Králové, 18–19 października 2018 r.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ŻYCIE NAUKOWE