Treść głównego artykułu

Abstrakt

A radical reform of the education system, one of the pillars of the four major reforms of Jerzy Buzek’s government, followed by a reform of the core curriculum by Minister Katarzyna Hall, and finally a controversial reform by Anna Zalewska under which some middle-level schools in operation since 1999 are being shut down are events covered in numerous publications, among them in leading opinion weeklies in Poland. One of such weeklies is “Polityka,” published continuously since 1957, where dozens of articles on education and reforms have been published over the last 20 years. The article is a concise analysis of the texts published in “Polityka”, the issues raised and the authors’ attitudes to the changes introduced in the subsequent years to the Polish education system.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gołębiowski, D. (2018). Strukturalne i programowe reformy polskiej oświaty w latach 1998–2017 na łamach tygodnika „Polityka”. Biuletyn Historii Wychowania, (39), 131-149. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.9

Bibliografia

 1. Źródła normatywne i drukowane
 2. Pęcherski M., Świątek M., Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917–1969. Podstawowe akty prawne, Warszawa 1972.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dziennik Ustaw 2000, nr 70, poz. 825.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, Dziennik Ustaw 2008, nr 163, poz. 1017.
 5. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 października 1973 r. w sprawie systemu edukacji narodowej, Monitor Polski 1973, nr 44, poz. 260.
 6. Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania, Dziennik Ustaw 1961, nr 32, poz. 160.
 7. Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw 2000, nr 19, poz. 239.
 8. Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dziennik Ustaw 1998, nr 117, poz. 759.
 9. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, Dziennik Ustaw 1999, nr 12, poz. 96.
 10. Opracowania
 11. Krajewski M., Historia wychowania i myśli pedagogicznej, Płock 2006.
 12. Władyka W., „Polityka” i jej ludzie, Warszawa 2007.
 13. Artykuły
 14. Bunda M., Cieśla J., Podgórska J., Wilk E., Rok z czterema niewiadomymi, „Polityka” 2012, nr 26, s. 28–30.
 15. Bunda M., Panny na wygnaniu, „Polityka” 2005, nr 45, s. 6–12.
 16. Bunda M., Trzech na Marka, „Polityka” 2006, nr 49, s. 92–95.
 17. Choińska-Mika J., Rozważania nad reformą – kilka uwag polemicznych, „Wiadomości Historyczne” 2009, nr 5, s. 32–35.
 18. Chomicki G., Rozmyślania nad reformą, czyli poprawianie ideału, „Wiadomości Historyczne” 2009, nr 4, s. 39–47.
 19. Cieśla J., Bendyk E., Co dalej z edukacją?, „Polityka” 2017, nr 10, s. 26–29.
 20. Cieśla J., Bunt szkół, „Polityka” 2017, nr 4, s. 24–26.
 21. Cieśla J., Maluchy się ratują, „Polityka” 2013, nr 45, s. 26–28.
 22. Cieśla J., Ostatni rozdział, „Polityka” 2012, nr 12, s. 92–93.
 23. Cieśla J., Rok przed wyrokiem, „Polityka” 2016, nr 36, s. 14–16.
 24. Cieśla J., Szkoła niskich nalotów, „Polityka” 2017, nr 16, s. 26–28.
 25. Cieśla J., Ślad czarnej kredki, „Polityka” 2008, nr 42, s. 34–35.
 26. Cieśla J., Trudna lekcja, „Polityka” 2017, nr 36, s. 29–31.
 27. Cieśla J., Zabawy szkołą, „Polityka” 2016, nr 28, s. 19–21.
 28. Czubaj M., 13–16–19, „Polityka” 2005, nr 15, s. 28–37.
 29. Czubaj M., Ala nie ma kasy, „Polityka” 2006, nr 4, s. 34–36.
 30. Czubaj M., Egzamin nieufności, „Polityka” 2005, nr 7, s. 36–37.
 31. Czubaj M., Matury tortury, „Polityka” 2005, nr 20, s. 24–26.
 32. Czubaj M., Sąd Ostateczny niedrogo, „Polityka” 2005, nr 10, s. 94–96.
 33. Czubaj M., Studia wyższe: dziś promocja!, „Polityka” 2005, nr 25, s. 4–12.
 34. Czubaj M., Szkoła w oślej ławce, „Polityka” 2004, nr 20, s. 3–10.
 35. Hall K., Cofanie w rozwoju, „Polityka” 2016, nr 4, s. 28–30.
 36. Hucuł A., Wolność, równość, nadgorliwość, „Polityka” 2002, nr 27, s. 89–90.
 37. Kłakówna Z. A., Kogel-mogel na głowie, „Polityka” 1998, nr 17, s. 80–81.
 38. Kołodziejczyk M., Czas postrzyżyn, „Polityka” 2015, nr 13, s. 32–34.
 39. Kołodziejczyk M., Gnojki, „Polityka” 2012, nr 43, s. 26–28.
 40. Król bon. Rozmowa z Jerzym Millerem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, „Polityka” 1998, nr 20, s. 87–89.
 41. Królowie i ofiary. Z dr Małgorzatą Wójcik, psycholożką, badaczką zachowań nastolatków, o przemocy rówieśniczej, o tym, dlaczego nie warto likwidować gimnazjów oraz co powinni wiedzieć rodzice, gdy dziecko domaga się markowych butów, „Polityka” 2016, nr 6, s. 32–34.
 42. Kulerski W., Klasy strachu, „Polityka” 1998, nr 22, s. 20–22.
 43. Miecik I. T., Gimbustyka, „Polityka” 2002, nr 44, s. 28–30.
 44. Mikołajewska B., Aby na listę, „Polityka” 2000, nr 37, s. 20–22.
 45. Mikołajewska B., Plaga plagiatów, „Polityka” 2010, nr 43, s. 38–43.
 46. Mikołajewska B., Pokolenie kopiuj-wklej, „Polityka” 2010, nr 21, s. 34–39.
 47. Mizerski S., Nowa szkoła, „Polityka” 2001, nr 3, s. 3–9.
 48. Niezgoda A., Marzenia szyte na miarę, „Polityka” 2004, nr 14, s. 90–92.
 49. Niezgoda A., Nowa walka klasowa, „Polityka” 2001, nr 40, s. 32–33.
 50. Niezgoda A., Nowakowska E., Czubaj M., Chrzest testów, „Polityka” 2002, nr 20, s. 16–20.
 51. Niezgoda A., Zmowa testowa, „Polityka” 2004, nr 49, s. 90–91.
 52. Niezgoda A., Szkoła bez klasy, „Polityka” 2005, nr 38, s. 34–36.
 53. Niezgoda A., Wygimbus, „Polityka” 2001, nr 16, s. 78–79.
 54. Nowakowska E., Belfer w reformach, „Polityka” 1999, nr 36, s. 60–62.
 55. Nowakowska E., Bryk szkolny, „Polityka” 1998, nr 6, s.16–17.
 56. Nowakowska E., Dziecko pod cegłami, „Polityka” 2000, nr 38, s. 81–82.
 57. Nowakowska E., Gimbusem do przodu, „Polityka” 1999, nr 5, s. 76–77.
 58. Nowakowska E., Gra w kartę, „Polityka” 1998, nr 43, s. 80–82.
 59. Nowakowska E., Idzie goły do szkoły, „Polityka” 2000, nr 36, s. 72–73.
 60. Nowakowska E., Kleks i spółka, „Polityka” 1999, nr 35, s. 61–62.
 61. Nowakowska E., Kontrreformacja, „Polityka” 2001, nr 44, s. 18.
 62. Nowakowska E., Ktoś nie umie liczyć, „Polityka” 2000, nr 27, s. 67.
 63. Nowakowska E., Lekcja niewychowawcza, „Polityka” 2001, nr 43, s. 3–8.
 64. Nowakowska E., Niebieskie migdały?, „Polityka” 2000, nr 17, s. 8.
 65. Nowakowska E., Odchudzanie marzeń, „Polityka” 1999, nr 9, s. 76.
 66. Nowakowska E., Ósma w kącie, „Polityka” 1999, nr 42, s. 80–81.
 67. Nowakowska E., Pani od niczego, „Polityka” 2001, nr 33, s. 72–73.
 68. Nowakowska E., Podwyżki przez obniżki, „Polityka” 2000, nr 41, s. 76–77.
 69. Nowakowska E., Podział dzielnicowy, „Polityka” 2002, nr 45, s. 89–91.
 70. Nowakowska E., Próba niskiej próby, „Polityka” 2001, nr 39, s. 104–106.
 71. Nowakowska E., Przyjęcie bez kucharza, „Polityka” 1998, nr 36, s. 32–34.
 72. Nowakowska E., Sześć dodać trzy, „Polityka” 1999, nr 37, s. 72–73.
 73. Nowakowska E., Szkoła improwizacji, „Polityka” 2001, nr 25, s. 79–80.
 74. Nowakowska E., Szkoła: instrukcja obsługi, „Polityka” 1998, nr 23, s. 3–8.
 75. Nowakowska E., Szlaban na kartę, „Polityka” 2000, nr 23, s. 92.
 76. Nowakowska E., Więcej, czyli mniej, „Polityka” 2000, nr 44, s. 88.
 77. Odmawiam majstrowania. Rozmowa z Katarzyną Hall, minister edukacji narodowej, „Polityka” 2008, nr 5, s. 24–26.
 78. Okła G., Ewolucja koncepcji edukacji historycznej – w kierunku efektywności kształcenia, „Wiadomości Historyczne” 2009, nr 3, s. 16–19.
 79. Po dzwonku. Rozmowa z prof. Stanisławem Dylakiem o dobrej szkole, do której nam coraz dalej, o polskiej szkole systemowego deformowania oraz o szkole marzeń, „Polityka” 2017, nr 36, s. 26–28.
 80. Podgórska J., Bo większość chodzi, „Polityka” 2013, nr 36, s. 8–10.
 81. Podgórska J., Cenzurka dla szkoły, „Polityka” 2008, nr 25, s. 33–37.
 82. Podgórska J., Histeria, „Polityka” 2012, nr 14, s. 34–37.
 83. Podgórska J., Kateschiza, „Polityka” 2013, nr 37, s. 25–27.
 84. Podgórska J., Mniej niż zero, „Polityka” 2011, nr 21, s. 28.
 85. Podgórska J., Tańce z maturą, „Polityka” 2012, nr 48, s. 14–15.
 86. Podgórska J., Ucz się pod klucz, „Polityka” 2011, nr 19, s. 14–16.
 87. Pytlakowski P., Dorzuci się wygódkę, „Polityka” 1999, nr 12, s. 28–29.
 88. Pytlakowski P., Kryptonim Gimbus, „Polityka” 1999, nr 14, s. 30–32.
 89. Rzecz o szczuciu. Z prof. Januszem Czapińskim o niespodziewanych konsekwencjach poczynań ministra edukacji Romana Giertycha w polskich szkołach i o tym, jak wybrnąć z tego bigosu – rozmawia Jacek Żakowski, „Polityka” 2007, nr 10, s. 6–12.
 90. Sarzyński P., Podręczniki do tablicy!, „Polityka” 2002, nr 35, s. 3–9.
 91. Socha R., Każdemu po mundurku, „Polityka” 2007, nr 15, s. 90–93.
 92. Socha R., Pani poukładana, „Polityka” 2007, nr 47, s. 32–34.
 93. Socha R., Szkoła białych owiec, „Polityka” 1999, nr 15, s. 26–27.
 94. Sowa A., Elitarni, „Polityka” 2006, nr 1, s. 74–76.
 95. Sowa A., Zakorkowani, „Polityka” 2006, nr 10, s. 40–42.
 96. Sułek K., Nadciągają sylabusy, „Polityka” 1998, nr 20, s. 18.
 97. Szkoda dzieci. Rozmowa z Karoliną i Tomaszem Elbanowskimi, inicjatorami rodzicielskiego protestu przeciw posłaniu sześciolatków do szkół, „Polityka” 2008, nr 40, s. 26–28.
 98. Szkolne błędy. Dr hab. Mikołaj Herbst, ekspert zarządzania oświatą, o tym, jak sobie poradzić z nadciągająca reformą edukacji, „Polityka” 2016, nr 46, s. 33–35.
 99. Szkoły przetrwania. Rozmowa z Małgorzatą Jonczy-Adamską, psycholożką i pedagożką, o tym, kto i dlaczego jest dziś napiętnowany i prześladowany w szkole, „Polityka” 2015, nr 17, s. 27–29.
 100. Śliwerski B., Precz z gimnazjami?, „Polityka” 2013, nr 35, s. 32–33.
 101. Turlej E., Dziewczynki po biuście, „Polityka” 2014, nr 10, s. 26–29.
 102. Uczeń ma prawo płakać. Rozmowa z Mirosławą Kątną, psychologiem, o szkolnych stresach i zagrożeniach, „Polityka” 2001, nr 35, s. 66–67.
 103. Wilk E., Dostaniemy dobrą szkołę, „Polityka” 2015, nr 47, s. 26–28.
 104. Wilk E., Dramat obowiązkowy, „Polityka” 2008, nr 18, s. 22.
 105. Wilk E., Klucz do szkoły, „Polityka” 2015, nr 36, s. 20–23.
 106. Wilk E., Mama ma kota, „Polityka” 2014, nr 18, s. 18–21.
 107. Wilk E., Przekrój gejzeru, „Polityka” 2009, nr 26, s. 16–18.
 108. Wilk E., Wojna sześcioletnia, „Polityka” 2013, nr 17/18, s. 34–35.
 109. Winnicka E., Dzieci i dzieci-śmieci, „Polityka” 2008, nr 26, s. 89–91.
 110. Winnicka E., Pani na dywanie, „Polityka” 2011, nr 12, s. 30–31.
 111. Winnicka E., Wojna szkolna, „Polityka” 2006, nr 22, s. 6–13.
 112. Wystarczy nie przeszkadzać. Rozmowa z prof. dr. hab. Mirosławem Handke, ministrem edukacji narodowej, „Polityka” 1998, nr 1, s. 24–25.
 113. Zagner A., Coś zwane mundurkiem, „Polityka” 2007, nr 38, s. 27–29.
 114. Zdanowicz K., Szkoła przetrwania, „Polityka” 2017, nr 25, s. 12–15.
 115. Żakowski J., Odkuwanie głów, „Polityka” 2013, nr 20, s. 16–18.
 116. Żakowski J., Sześć, siedem, pięć, „Polityka” 2008, nr 39, s. 16–18.
 117. Źródła internetowe
 118. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow-opinii-w-styczniu–2018-roku