Opublikowane: 2019 stycznia 1

Spis treści

1-6 Spis treści
165

Czesław Kupisiewicz, Szkice z dziejów dydaktyki. Od starożytności po czasy dzisiejsze, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, ss. 202

173-175 Konrad Nowak-Kluczyński
311

Kamilla Łozowska-Marcinkowska, Sprawy niewieście. Problematyka czasopism kobiecych Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, ss. 298

175-178 Konrad Nowak-Kluczyński
400

Dorota Żołądź-Strzelczyk pt. Szkoły w Wielkopolsce – od średniowiecznych początków do reform Komisji Edukacji Narodowej, Wydawnictwo Poznańskie 2010, ss. 324

178-181 Kazimierz Puchowski
254

Z badań nad dziejami oświaty i polskiego życia narodowego na Pomorzu Nadwiślańskim w XIX i XX wieku. Księga Pamiątkowa dedykowana Doktorowi Jerzemu Szewsowi z okazji 85. rocznicy urodzin, pod red. Lidii Burzyńskiej-Wentland, Gdańsk 2010, ss. 440

182-186 Małgorzata Stawiak-Ososińska
291

Mirosław Łapot, Z dziejów opieki nad żydowskim dzieckiem sierocym we Lwowie (1772–1939), Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2011, ss. 248

186-188 Izabela Wrona
266

Joanna Sosnowska, Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940) Łódź 2011, ss. 546

189-191 Joanna Falkowska
260

Łużyce po obu stronach Nysy (Die Lausitz auf beiden seiten der Neiße), pod red. Wiesława Jamrożka, Izabeli Kumor-Pilarczyk i Józefa Tarniowego, Żary 2011, ss. 192

191-193 Tomasz Fetzki
266

Kronika Towarzystwa Historii Edukacji

285-286 . .
151