Treść głównego artykułu

Abstrakt

Joanna Sosnowska, Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940) Łódź 2011, ss. 546

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Falkowska, J. (2011). Joanna Sosnowska, Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940) Łódź 2011, ss. 546. Biuletyn Historii Wychowania, (27), 189–191. https://doi.org/10.14746/bhw.2011.27.18