Treść głównego artykułu

Abstrakt

Czesław Kupisiewicz, Szkice z dziejów dydaktyki. Od starożytności po czasy dzisiejsze, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, ss. 202

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nowak-Kluczyński, K. (2011). Czesław Kupisiewicz, Szkice z dziejów dydaktyki. Od starożytności po czasy dzisiejsze, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, ss. 202. Biuletyn Historii Wychowania, (27), 173–175. https://doi.org/10.14746/bhw.2011.27.13