Treść głównego artykułu

Abstrakt

Nauczyciel szkoły twórczej – rzecz o Henryku Rowidzie w 65. rocznicę powołania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 26–27 maja 2011

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kula, E., & Pękowska, M. (2011). Nauczyciel szkoły twórczej – rzecz o Henryku Rowidzie w 65. rocznicę powołania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 26–27 maja 2011. Biuletyn Historii Wychowania, (27), 275–277. https://doi.org/10.14746/bhw.2011.27.26