Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Nr 35 (2016)

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jean Jacques Rousseau i Jędrzej Śniadecki o fizycznym wychowaniu dzieci PDF
Anna Nitecka Walerych 7-22
Dwór rodziny Rostworowskich w Kęble miejscem edukacji i wychowania dzieci i młodzieży PDF
Karolina Filiks-Bielecka 23-34
Pomorski Krajowy Zakład dla Głuchoniemych w Wejherowie w latach 1921–1939. Wprowadzenie do badań PDF
Marzena Pękowska 35-52
Znaczenie relacji szkoły i rodziny w kontekście budowania wsparcia społecznego rodzin dzieci z niepełnosprawnością w II Rzeczypospolitej Polskiej PDF
Patrycja Łaga 53-70
Zarys kształcenia politycznego w Niemczech w latach 1950–1990 PDF
Paulina Depczyńska 71-88

MATERIAŁY

Rola kobiety w okresie prenatalnym i pierwszych dniach życia dziecka w świetle XVIII-wiecznego poradnika Józefa Legowicza PDF
Patrycja Ziomek 89-100
Troska o trzeźwość młodzieży na łamach „Młodego Hufca” w latach 1927–1939 PDF
Jacek Biskupski 101-112
Los „zakazanych książek” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu PDF
Barbara Góra 113-126

PREZENTACJE

Badania Zakładu Historii Oświaty i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego nad myślą pedagogiczną XIX i XX wieku prowadzone w latach 2013–2016 PDF
Janina Kamińska 129-139
Badania nad myślą pedagogiczną w „szkole rzeszowsko-krakowskiej” w latach 2000–2016 PDF
Kazimierz Szmyd, Ewa Barnaś-Baran, Elżbieta Dolata 141-148

WYDAWNICTWA. RECENZJE

Nowa naukowa monografia najstarszej uczelni wyższej Poznania: Michał Nowicki, Akademia Lubrańskiego. Organizacja szkoły i działalność wychowawcza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ss. 295, bibliografia, aneks, indeksy PDF
Krzysztof Ratajczak 149-155
Urszula Wróblewska, Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2015, ss. 256 PDF
Wiesław Jamrożek 156-158
Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2015 (z uzupełnieniami za lata poprzednie) PDF
Anna Gruca 159-229

ŻYCIE NAUKOWE. SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historii Kultury i Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w roku akademickim 2015/2016 PDF
Joanna Markowska, Michał Nowicki 231-232
Sprawozdanie z Seminarium Naukowego Zakładu Historii Wychowania WSE UAM w Obrzycku (15-16.06.2016), pt. Źródła materialne w badaniach historyczno-pedagogicznych PDF
Michał Nowicki 233
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Zachować dla przyszłości. Sprawy oświaty, edukacji i nauki w przekazie prasowym XIX i XX wieku” PDF
Małgorzata Krakowiak 234-237
Sprawozdanie z I Studenckiej Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej „We are the Pioneers”, Vaasa, 5 grudnia 2016 roku PDF
Jakub Adamczewski Adamczewski 238-239


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo