Treść głównego artykułu

Abstrakt

The author of the article presents how eighteenth-century writer Józef Legowicz sees the issue of motherhood. Józef Legowicz was a priest and a doctor of theology. He was a parson in Korkożyszki, a small village in Lithuania. He published 18 works, one of which was the guidebook Wedlock. He tried to show his parishioners the best way to achieve a harmonious marriage and raise children as good Christians. This guidebook is a valuable source of information about mother- and fatherhood in 18th Century Poland. The main task of this article is to show the unique role of women in the early stages of a child’s life.

Słowa kluczowe

Józef Legowicz guidebook Poland 18th Century

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ziomek, P. (2016). Rola kobiety w okresie prenatalnym i pierwszych dniach życia dziecka w świetle XVIII-wiecznego poradnika Józefa Legowicza. Biuletyn Historii Wychowania, (35), 89-100. https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.6

Bibliografia

 1. Źródło
 2. Legowicz J., Stan małżeński, czyli prawidła szczęśliwego między małżonkami pożycia y porządnego a chrześciańskiego wychowania dziatek, oprac. B. Rok, w: Z podstaw poradoznawstwa, red. B. Wojtasik, z. 2, Wrocław 1998.
 3. Opracowania
 4. Bartnicka K., Księdza Józefa Legowicza poradnik życia rodzinnego, „Przegląd Humanistyczny”, nr 4, Warszawa 1993.
 5. Bednarek A., Legowicz Józef, w: Encyklopedia katolicka, t. X, Lublin 2004.
 6. Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce, Warszawa 1998.
 7. Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.
 8. Dziechcińska H., Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2001.
 9. Dziechcińska H., Parenetyka – jej tradycje i znaczenie w literaturze, w: Problemy literatury staropolskiej, red. J. Pelc, seria I, Wrocław 1972.
 10. Dziechcińska H., Parenetyka, w: Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 2002.
 11. Historia medycyny, red. T. Brzeziński, wyd. 4, Warszawa 2014.
 12. Kobiety o kobietach. Studia i szkice średniowiecze i czasy nowożytne, red. W. Zawitkowska, Rzeszów 2010.
 13. Kulesza-Woroniecka I., Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI–XVIII wieku, Poznań–Wrocław 2002.
 14. Lebrun F., Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1997.
 15. Rok B., Józef Legowicz – oświeceniowy kaznodzieja litewski próba szerzenia idei oświeceniowych wśród ludu, w: Oświeceni wobec rozbiorów Polski, red. J. Grobis, Łódź 1993.
 16. Rok B., Polskie poradniki dobrego życia w XVIII w. – poszukiwanie inspiracji współczesnego poradnictwa, w: Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej. Materiały VI OgólnopolskiegSeminarium Naukowego Wrocław, 20–22 września 1993 r., Wrocław 1995.
 17. Rok B., Poradnictwo życiowe duszpasterzy czasów saskich, w: Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji Kraków 18–20 listopada 2002, red. A. Kaźmierczak [et al.], Kraków 2004.
 18. Rok B., System wartości moralnych w poradnikach dobrego życia w XVIII wieku, w: Edukacja ku wartościom moralnym, red. A. Szerląg, Kraków 2004.
 19. Rok B., Wyobrażenie małżeństwa w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego u schyłku XVIII w. Poradnik pożycia małżeńskiego Józefa Legowicza z 1787 roku, w: Wileńszczyzna małą ojczyzną, red. A. Szerląg, Wrocław 2010.
 20. Roztworowski E., Legowicz Józef, w: Polski słownik biograficzny, red. E. Roztworowski, t. 17, Wrocław 1972.
 21. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 4, Warszawa 1883.
 22. Wróbel E.E., Chrześcijańska rodzina w Polsce XVI–XVII wieku. Między ideałem a rzeczywistością, Kraków 2002.
 23. Żołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002.