Treść głównego artykułu

Abstrakt

Alcoholism among young people was a serious social issue in the years 1918-1939 in Poland. The purpose of this article is to show how in the journal “MłodyHufiec”, Poles fought alcohol consumption by young people. The article presents the actions taken to tackle alcoholism as well as to promoteabstinence among young peoplewhich appeared in the magazine in years 1927 1939.

Słowa kluczowe

Drunkenness alcoholism drug prevention youth

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Biskupski, J. (2016). Troska o trzeźwość młodzieży na łamach „Młodego Hufca” w latach 1927–1939. Biuletyn Historii Wychowania, (35), 101-112. https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.7

Bibliografia

 1. Czasopisma
 2. „Młody Hufiec” – 1927 (nr 2, nr 4), 1928 (nr 2), 1934 (nr 1, nr 2), 1935 (nr 2), 1936 ( nr 3), 1937 (nr 1, nr 2), 1939 (nr 2).
 3. „Świt” – 1927 (nr 275)
 4. „Walka z Alkoholizmem” – 1935 (nr 25)
 5. Opracowania
 6. Adamski W., Zjednoczenie Młodzieży Polskiej. Kilka uwag o ustroju i działalności, Poznań 1926, s. 8.
 7. Biskupski, J., Karczma i alkohol w kulturze chłopskiej w Ślesinie i jego okolicach od początku XIX w. do lat 30. XX w., w: Z problematyki etnograficznej Ślesina i okolic, E. Jeglińska (red.), Ślesin 2012.
 8. Biskupski, J, Zapobieganie alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży w latach 1920–1939, w: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – problemy wychowawcze uzależnienia, R. Matusiak,
 9. K. Sigda, K. Kozioł (red.), Lublin-Tarnów 2016.
 10. Błaszczyk, J., Walka Kościoła Katolickiego w walce z pijaństwem i alkoholizmem na łamach „Przewodnika Katolickiego” w latach 1930–1939, w: UKW. Zakład Filozofii Edukacji, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika”, Z. 30, 2014.
 11. Burszta, J., Społeczeństwo i karczma, Warszawa 1951.
 12. Chwalba, J., (red.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2008.
 13. Dmowski, R. Działalność Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Diecezji Podlaskiej w latach 1919–1934, w: „Szkice Podlaskie” 14, 2006.
 14. Durka, J., Margines społeczny południowej Wielkopolski w dwudziestoleciu międzywojennym w publicystyce „Gazety Ostrzeszowskiej”, w: Margines społeczny w Drugiej Rzeczypospolitej, M. Rodak (red.) „Metamorfozy społeczne” z. 6, Warszawa 2013,
 15. Otto W., Wielkomiejskie życie Drugiej Rzeczypospolitej w polskim filmie fabularnym okresu międzywojennego. Wstęp do tematu. „Images” 2013, nr 21–22, vol. II, Poznań.
 16. Paciorek, M., Problematyka rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa medycznego w latach międzywojennych ze szczególnym uwzględnieniem prasy higienicznej, „Medycyna Nowożytna” 13/1–2, 2006.
 17. Wilczyński, L. Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży na Śląsku w okresie II Rzeczypospolitej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2002, t. 32, z. 1.
 18. Woźniak, A., Przedmiejskie gry i zabawy. O czasie wolnym i świętowaniu na Gocławiu w dwudziestoleciu międzywojennym, „Etnografia Polska” 2004, t. XLVIII, z. 1–2. Sprawozdanie Związku Młodzieży Polskiej – 1927.
 19. Jednodniówka Katolickiego Kola Abstynentów z okazji Tygodnia Propagandy Trzeźwości – 1936.