Treść głównego artykułu

Abstrakt

The aim of this paper is to describe and analyse how relationships between school and parents were created in the II RP. The research is based on the analysis of teacher’s articles from “SzkołaSpecjalna” and “PracaSzkolna” in 1925–1939. The author describes the social functioning of families in the II RP. The article also describes how teachers presented their approach to building relationships with their student’s parents, and how this created social support for families, particularly families of children with disabilities.

Słowa kluczowe

school parents partnership disability social support

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Łaga, P. (2016). Znaczenie relacji szkoły i rodziny w kontekście budowania wsparcia społecznego rodzin dzieci z niepełnosprawnością w II Rzeczypospolitej Polskiej. Biuletyn Historii Wychowania, (35), 53-70. https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.4

Bibliografia

 1. Banach T., Dziecko wiejskie a szkoła, „Praca Szkolna” 1932/33, nr 8.
 2. Bandura L., Przyczyny drugoroczności w klasie pierwszej, „Praca Szkolna” 1935/36, nr 6.
 3. Bednarz J., Wychowawcza współpraca szkoły ze środowiskiem , „Praca Szkolna” 1931, nr 3.
 4. Brodecki S., Zwyczaje szkolne i tradycja szkoły jako czynniki wychowawcze, „Praca Szkolna” 1934/35, nr 2.
 5. Bychowski G., Psychoanaliza na usługach wychowania dzieci moralnie zaniedbanych, „Szkoła Specjalna” 1934/35, nr 2, 3 i 4.
 6. Dąbrowski K., O wpływie otoczenia na powstanie i rozwój niektórych form nerwowości dziecięcej, „Szkoła Specjalna” 1933/34, nr 2.
 7. Dunin-Sulgustowska M., Pracownie dla dzieci, jako czynnik profilaktyczny w walce z przestępczością, „Szkoła Specjalna” 1925, nr 2.
 8. Goldscheider L., Projekt przyszłej organizacji poradnictwa zawodowego na Śląsku jako przykład ścisłej współpracy poradni zawodowej ze szkołą, „Praca Szkolna” 1931, nr 6.
 9. Grzegorzewska M., Zadania nauczyciela- wychowawcy Szkoły Nowej, „Ruch Pedagogiczny” 1928, nr 5.
 10. Grzywak-Kaczyńska M., Zracjonalizowanie akcji odraczania dzieciom obowiązku szkolnego, „Praca Szkolna” 1934/1935, nr 9.
 11. Gryń Z., Dziecko śląskie, „Praca Szkolna” 1931, nr 3.
 12. Heftmanowa H., Wywiady domowe, „Praca Szkolna” 1936/37, nr 6.
 13. Jakubiak K., Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997.
 14. Jampolter G., Samokształcenie a higiena ducha, „Praca Szkolna” 1930, nr 6.
 15. Jankowska A., Warunki życia dzieci upośledzonych umysłowo we własnych środowiskach w Warszawie, „Szkoła Specjalna” 1935/36 nr 3–4 oraz „Szkoła Specjalna” 1936/37, nr 1.
 16. Kaczyńska M., Obserwacja psychologiczna w szkole, „Praca Szkolna” 1929, nr 8.
 17. Kaczyńska M., Zagadnienie poznania środowiska dziecka upośledzonego umysłowo w pracy wychowawczej, „Szkoła Specjalna” 1934/35, nr 2, 3 i 4.
 18. Kaczyńska M.G., Próba racjonalnej organizacji klas I-szych na podstawie wyników badań testowych na terenie Warszawskich Szkół Powsz. w roku szkolnym 1929–1930, „Praca Szkolna” 1930, nr 8.
 19. Karpiński T., Nienormalne zjawiska w szkolnictwie powszechnem, „Praca Szkolna” 1934/35, nr 6.
 20. Komorowski A., Sądy dla nieletnich w Polsce, „Szkoła Specjalna” 1925, nr 4.
 21. Korczak J., O bezpieczeństwo dziecka, „Szkoła Specjalna” 1933/34, nr 1.
 22. Koziołkiewiczówna M., Zagadnienie poznania środowiska dziecka upośledzonego umysłowo w pracy wychowawczej, „Szkoła Specjalna” 1934/35, nr 2, 3 i 4.
 23. Kurasiowa J., Samorząd uczniowski w naszej szkole, „Praca Szkolna” 1927, nr 6.
 24. Langholz L., Ocena ucznia w świetle nowego statutu, „Praca Szkolna” 1934/35, nr 4.
 25. Librachowa M., Charakterystyki szkolne, „Praca Szkolna” 1928, nr 9.
 26. Librachowa M., Dziecko wstępujące do szkoły, „Praca Szkolna” 1930, nr 7.
 27. Librachowa M., Komunikaty Kongresów Międzynarodowych, „Praca Szkolna” 1929, nr 1.
 28. Librachowa M., Parę słów w sprawie porozumienia z rodzicami, „Praca Szkolna” 1927, nr 4.
 29. Librachowa M., Sprawa charakterystyk uczniowskich, „Praca Szkolna” 1930, nr 8.
 30. Librachowa M., W sprawie drugoroczności, „Praca Szkolna” 1931, nr 8.
 31. Librachowa M., W sprawie zbiorowych charakterystyk regionalnych, „Praca Szkolna” 1931, nr 5.
 32. Lublinerowa E., Przyszłość niedorozwiniętych dzieci, „Szkoła Specjalna” 1935/36, nr 3–4.
 33. Marylski A., Problem niewidomego w społeczeństwie, „Szkoła Specjalna” 1934/35, nr 2, 3, 4.
 34. Ostafiński W., Dziecko poleskie, „Praca Szkolna” 1930, nr 10.
 35. Pasierbiński T., Współpraca szkoły z domem, „Praca Szkolna” 1936/37, nr 6.
 36. Petrów W., Jak wpłynąć na stosunek środowiska wiejskiego do szkoły?, „Praca Szkolna” 1934/35, nr 5.
 37. Radlińska H., Planowanie pracy wychowawczej na tle środowiska, „Ruch Pedagogiczny” 1933/34, nr 5, 6, 7.
 38. Radlińska H., Podstawy walki z drugorocznością, „Praca Szkolna” 1932, nr 4.
 39. Radlińska H., Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1935.
 40. Racinowski S., Wycieczki społeczne w programie szkoły powszechnej, „Praca Szkolna” 1938/39, nr 7.
 41. Romanowski L., Bicie dzieci w domu na podstawie wyników badań, „Praca Szkolna” 1934/35, nr 6.
 42. Romiszewska K., Prawa i obowiązki dziecka w domu, „Szkoła Specjalna” 1933/34, nr 1.
 43. Rozenblum Z., Dzieci specjalnej troski, „Szkoła Specjalna” 1928/1929, nr 1, 2.
 44. Rysiński J., Współdziałanie szkoły z domem rodzinnym w wychowaniu dziecka głuchego, „Szkoła Specjalna” 1934/35, nr 2, 3, 4.
 45. Seiblówna H., Sylwetki moich uczniów, „Praca Szkolna” 1931, nr 6.
 46. Semil E., Pierwszy kongres pedagogów słowiańskich, „Praca Szkolna” 1931, nr 7.
 47. Sowa K., Do walki z alkoholizmem, „Praca Szkolna” 1928, nr 1.
 48. Stefanowska M., Stan szkół specjalnych dla dzieci upośledzonych umysłowo w Warszawie w 1924/25, „Szkoła Specjalna” 1925, nr 3.
 49. Sterling W., Dziecko histeryczne, „Szkoła Specjalna” 1928, nr 3, 4.
 50. Sterling W., Dziecko moralnie upośledzone, „Szkoła Specjalna” 1928/29, nr 1, 2.
 51. Sterling W., Regulamin lekarza szkolnego w świetle ćwiczeń Państwowego Instytutu Pedagogiki
 52. Specjalnej, „Szkoła Specjalna” 1925, nr 3.
 53. Strasburger M., Wybór zawodu dla młodzieży niedorozwiniętej, „Szkoła Specjalna” 1925, nr 3.
 54. Studencki S.M., Zasady budowy szkolnego arkusza obserwacyjnego, „Praca Szkolna” 1930, nr 3.
 55. Szollówna J., Przyczynek do zagadnienia: wpływ warunków życia dziecka na wykonanie obowiązku szkolnego, „Praca Szkolna” 1931, nr 6.
 56. Szollówna J., Reorganizacja pracy szkolnej w I-ej klasie, „Praca Szkolna” 1931, nr 8.
 57. Sztetnerowa W., Rozwój uczuć społecznych u dzieci, „Praca Szkolna” 1930, nr 2.
 58. Szubertowa M., Drogi rozwoju uczuć społecznych i obywatelskich dziecka umysłowo upośledzonego w szkole, „Szkoła Specjalna” 1934/35, nr 2, 3, 4.
 59. Świtwiński S., Reforma szkoły średniej, „Praca Szkolna” 1929, nr 7.
 60. Taubenszlag R., O jednostronności niektórych poczynań pedagogicznych współczesnej epoki, „Ruch Pedagogiczny: 1929, nr 12.
 61. Telatycka J., Próby warunkowego promowania w szkole specjalnej (dla umysłowo upośledzonych), „Szkoła Specjalna” 1933/34, nr 1.
 62. Weychert-Szymanowska W., Zebrania z rodzicami w sekcji propagandy idei szkoły powszechnej, „Praca Szkolna” 1927, nr 4.
 63. Wuttkowa J., O drugoroczności w oddziałach pierwszych, „Praca Szkolna” 1932/33, nr 7.
 64. Żukowska A., Praca w świetlicy obserwacyjnej katowickiej poradni wychowawczej, „Szkoła Specjalna” 1936/37, nr 1.