Treść głównego artykułu

Abstrakt

In the interwar period there was an intensive development of the theory and practice of pedagogy in Poland. At that time new schools and centers for children with disabilities were created, including for the deaf-mute. In 1921 the Pomeranian National Institute for the deaf and mute was established in Wejherowo. The paper presents the circumstances of the institution’s creation, its organization, rules of admission for pupils, curriculum and social life. Also provided is information on the authority of the Department and the teaching staff. In order to discuss these issues, source materials, stored in the Gdynia branch of the State Archive in Gdansk and held by the Educational-Instructional Centre for the Deaf Mute No. 2 in Wejherowo were used.

Słowa kluczowe

history of special education education and upbringing of the deaf and mute

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Pękowska, M. (2016). Pomorski Krajowy Zakład dla Głuchoniemych w Wejherowie w latach 1921–1939. Wprowadzenie do badań. Biuletyn Historii Wychowania, (35), 35-52. https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.3

Bibliografia

 1. Źródła archiwalne
 2. Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni:
 3. Zespół 223: Krajowe Zakłady Opieki Społecznej w Wejherowie , sygn. 3, 9, 12.
 4. Zespół 72, Inspektorat Szkolny w Wejherowie z lat [1911] 1918–1939, sygn. 343.
 5. Źródła drukowane
 6. Regulamin dla Pomorskiego Krajowego Zakładu dla Głuchoniemych w Wejherowie, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego, nr 15, rok V, Toruń, 13. VI, 192.
 7. Kotewicz J., Historia Zakładu dla Głuchych w Wejherowie. Maszynopis w posiadaniu Biblioteki Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie.
 8. Historia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, Wejherowo 1991.
 9. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, Wejherowo 2001.
 10. Czasopisma
 11. Statystyka, Nauczyciel Głuchoniemych i Niewidomych” 1928, nr 2.
 12. Tułodziecki W., Stan i potrzeby szkolnictwa dla głuchoniemych w Polsce, „Nauczyciel Głuchoniemych i Niewidomych” 1932, nr 1.
 13. Hellmann J., Stan i potrzeby szkolnictwa specjalnego w Polsce, „Szkoła Specjalna” 1924/25, nr 1.
 14. Ryll H., Stan szkolnictwa specjalnego w Polsce w ostatnim pięcioleciu, „Szkoła Specjalna” 1938/39, nr 15, s. 153–155.