Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Krakowiak, M. (2016). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Zachować dla przyszłości. Sprawy oświaty, edukacji i nauki w przekazie prasowym XIX i XX wieku”. Biuletyn Historii Wychowania, (35), 234-237. https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.14