Treść głównego artykułu

Abstrakt

Z badań nad dziejami oświaty i polskiego życia narodowego na Pomorzu Nadwiślańskim w XIX i XX wieku. Księga Pamiątkowa dedykowana Doktorowi Jerzemu Szewsowi z okazji 85. rocznicy urodzin, pod red. Lidii Burzyńskiej-Wentland, Gdańsk 2010, ss. 440

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Stawiak-Ososińska, M. (2011). Z badań nad dziejami oświaty i polskiego życia narodowego na Pomorzu Nadwiślańskim w XIX i XX wieku. Księga Pamiątkowa dedykowana Doktorowi Jerzemu Szewsowi z okazji 85. rocznicy urodzin, pod red. Lidii Burzyńskiej-Wentland, Gdańsk 2010, ss. 440. Biuletyn Historii Wychowania, (27), 182–186. https://doi.org/10.14746/bhw.2011.27.16