Treść głównego artykułu

Abstrakt

Ferdynand Mielczarek, Ideologiczno-polityczna indoktrynacja nauczycieli w Polsce w latach 1945-1956, Opole 1997, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 175

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jakubiak, K. (1998). Ferdynand Mielczarek, Ideologiczno-polityczna indoktrynacja nauczycieli w Polsce w latach 1945-1956, Opole 1997, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 175. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 46–47. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.11